Verksamheten har upphört.
Vi tackar alla som bokat hos oss för gott samarbete under de gångna åren!
/ ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD